Vanliga frågor om strafföreläggande

Vad är ett strafföreläggande, och när an det vara aktuellt? Begreppet strafföreläggande kan vara aktuellt i vissa brottsfall där en fängelsedom inte är en möjlig påföljd men det finns många som inte känner till att detta finns, eller vad det faktiskt innebär. Nedan följer några vanliga frågor och tillhörande svar.

Vad är ett strafföreläggande?

Ett strafföreläggande är en form av straff som kan komma till följd av att ett brott har begåtts. Föreläggandet utfärdas av åklagaren för det aktuella fallet och enkelt förklarat kan man säga att det ersätter en rättegång men det krävs då att den misstänkte har erkänt sig skyldig till det aktuella brottet.

Man kan säga att ett strafföreläggande är en form av böter och innebär alltså att man tvingas betala en summa för det brott man begått. Föreläggandet kan även kombineras med en villkorlig dom.

Vid vilka brott kan det vara aktuellt?

Ett strafföreläggande är bara aktuellt när brottet klassas som ringa och där fängelse inte är en möjlig påföljd. Det kan vara brott som till exempel:

  • Stöld
  • Trafikförseelser
  • Ringa narkotikabrott

Vad händer om den som begått brottet inte godtar straffet?

Om den misstänkte inte godtar straffet så kommer åklagaren troligen att väcka åtal mot personen. Det tas då upp i tingsrätten och densamma bestämmer vad påföljden ska bli. Den brottsmisstänkte måste även motivera varför straffet inte godkänns, innan det skickas in till åklagaren.

Hur lång tid har man på sig att betala?

Har den brottsmisstänkte erkänt och godkänt straffet har denne, från dagen för godkännandet, 30 dagar på sig att betala den angivna summan. För personer mellan 15–18 år ska summan betalas inom 15 dagar.

Hur betalar man?

Den som begått brottet och godkänt straffet kommer få ett inbetalningskort skickat till sig per post. Hela summan måste betalas med en gång – betalningen går alltså inte att varken skjuta upp eller dela upp på flera betalningstillfällen.

Vad händer om man inte betalar?

Vid utebliven betalning skickas en påminnelse ut och personen i fråga har då ytterligare 14 dagar på sig att betala. Om betalningen inte skett efter 14 dagar skickas ärendet vidare till Kronofogden.

Syns det i brottsregistret om man begått ett brott som får denna påföljd?

Ja, det kommer att antecknas i brottsregistret att personen begått ett brott, vilket brott det gäller samt att strafföreläggande har varit påföljden av brottet. Uppgifterna finns sedan kvar i 5 år från och med den dagen som straffet godkändes.