Medietränare för verksamheter och individer

Nyckeln till att lyckas som företag i dagens samhälle är att använda sig av media på rätt sätt. Detta är dock lättare sagt än gjort, framförallt eftersom media är i ständig förändring. Med andra ord så gäller det att hålla sig uppdaterad på de nyaste trenderna och teknikerna för att fortsätta vara modern. Därför kan det vara av stor nytta att ta hjälp av en medietränare. Detta bör ses som en investering snarare än en kostnad, eftersom att det ger otroliga fördelar.

Erfarenhet av intervjuteknik och mediaträning

Som de flesta vet är erfarenhet ofta ett bevis på god kunskap. Som tränare och utbildare är det därför otroligt viktigt, för att kunna lära ut rätt kunskap på bästa sätt. Pelle Thörnberg har arbetat som utbildare i snart 25 år, och med 30 års erfarenhet i medievärlden finns goda kunskaper om vad som passar sig i media. På 70-talet började Pelle som reporter och har sedan dess jobbat för en rad olika företag såsom Aktuellt och Sportnytt. Det är denna erfarenhet som ligger till grund för vad som lärs ut under utbildningen, baserat på vad Pelle anser är intressant för en reporter.

Vad som erbjuds av medietränare

Medietränaren Pelle erbjuder en utbildning där målet är att lära ut både medieträning och intervjuträning. Målet är att kunden upplever utbildningen som lärorik. Efter träningen bör kunden förstå sig på olika tekniker inom framförallt media och kommunikation, men även olika strategier för intervjuer. Följande är en del av det som erbjuds under utbildningen:

  • Visning av 30 olika filmer som underlag för vad som är rätt och fel i olika situationer
  • Olika kommunikationsstrategier
  • Svarsteknik
  • Lagstiftning
  • Verktyg för hantering av krissituationer
  • Tips för en lyckad presskonferens
  • Kameraträning

I filmerna visas exempel på både dåliga och bra intervjuer samt bra och dåliga presskonferenser. På så sätt ges god inblick i vad som anses vara rätt strategi i olika lägen. Utöver detta ges information om olika sätt att kommunicera – ett viktigt verktyg i många olika tillfällen, framförallt i mediekommunikation. Dessutom lärs olika svarstekniker ut, samt lagstiftning som är relevant i ämnet. Fortsättningsvis så ges verktyg för att hantera krissituationer, tillsammans med tips på hur man skapar en lyckad presskonferens. Avslutningsvis så får tio personer chansen att tränas inför kamera genom intervjuer som testar de kunskaper som lärts ut. Naturligtvis ges stöd och konstruktiv feedback under tiden.