Hitta en fysioterapeut via bemanningsföretag

Behövs förstärkning i form av en fysioterapeut? I så fall kan ett alternativ vara att kontakta ett bemanningsföretag med fysioterapeut som område, i stället för att anställa en. Det kan finnas flera fördelar med att göra det, speciellt om kompetensen behövs bara under en kortare period.

Att välja en fysioterapeut från ett bemanningsföretag

Bemanningsföretag som arbetar mot vården har ofta bred kompetens bland sina konsulter. Här kan finnas alltifrån specialistläkare och sjuksköterskor till psykologer och fysioterapeuter. Företagen har konsulter som står redo att ta sig an nya uppdrag och det går i regel att få snabb tillgång – åtminstone snabbare än att gå igenom en lång rekryteringsprocess.

Förutom att det finns möjlighet till snabb tillgång via bemanningsföretag så finns även andra fördelar med det här alternativet:

  • Rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tillfälle
  • Flexibel lösning
  • Möjlighet till bemanning med kort varsel
  • Konsulter / fysioterapeuter hos bemanningsföretag får ofta löpande kompetensutveckling

Att hyra in en fysioterapeut, i stället för att anställa en, passar vid många olika tillfällen och under både korta och långa perioder. Kanske behövs en med väldigt kort varsel för att fylla en tom arbetsplats under en vecka eller två. Kanske har ett rekryteringsförsök gjorts utan framgång och en terapeut kan därför behövas under en längre tid framöver.

Bra att tänka på

Det finns alltså flera fördelar med att hyra en fysioterapeut via ett bemanningsföretag men också flera saker som kan vara bra att tänka på. Valet av bemanningsföretag är till exempel viktigt och det kan vara väl värt att göra lite ”research” innan, för att samarbetet ska bli så bra som möjligt – för alla inblandade.

Det som är viktigt att kolla på är bland annat vilka typer av kompetenser som företaget har att erbjuda. Dessutom kan det vara värt att kolla närmare på kvaliteten – en del företag jobbar hårt med att hitta konsulter som har det där lilla extra, och som därmed kan göra skillnad i dom verksamheter som uppdragen utförs inom.

Det kan även vara bra att kolla mer på hur företaget arbetar även på andra punkter. Vilket stöd ges den anställde under uppdragets gång och vilka villkor jobbar densamme under? Desto mer information som hämtas i förväg, desto bättre kan resultatet bli.