Välja distansutbildning – inte bara efter ämne

De som vill gå en distansutbildning bör självklart välja utbildning efter behov och intresse. Det är vad som primärt bör avgöra vilken utbildning som anmälan ska ske till. Men det finns även andra faktorer att ta hänsyn till.

Distansutbildning – För dig som…

 • Vill få högskolepoäng
  Det är mycket svårt att få anställning som lärare utan att ha lärarexamen och en läkare får inte jobba utan att vara legitimerad. I vissa fall är det alltså extremt viktigt att en distansutbildning ger högskolepoäng och legitimation eller auktorisation. Framförallt gäller detta vissa yrken.
 • Vill kombinera teori och praktik
  En distansutbildning behöver inte till 100% vara på distans. Det finns flera utbildningsföretag, samt kvällskurser, där eleverna läser in litteratur i förväg varpå sedan ett par veckors praktiska övningar gör utbildningen komplett.

  Det kan exempelvis vara svetskurs eller annan kurs där den praktiska kunskapen verkligen behöver visas upp innan ett godkänt resultat ska kunna ges.

 • Vill få tillgång till kurser året runt – dygnet runt
  Utöver skolor och andra utbildningsplatser kan en distansutbildning utföras online – utan lärarledda lektioner. Det sker via webbaserade plattformar där ett mycket stort antal utbildningsfilmer är publicerade. Till dess finns i regel även instuderingsfrågor.

  En av de större aktörerna i Sverige har över 400 digitala utbildningar tillgängliga på sin plattform. De som tecknar ett Premiumabonnemang betalar ca 4000 kr per år och får då ta del av alla dessa utbildningar dygnet runt och året runt.

  Fördelen är därmed att kostnaden är låg i förhållande till hur mycket utbildningsmaterial som eleven får tillgång till. Det kan exempelvis ställas mot privata utbildningsföretag som tar betydligt mer bara för enstaka kurser.

 • Aldrig vill träffas…
  Med zoom, skype, chat och mail kan en distansutbildning genomföras i Thailand, Spanien eller USA – även om det är svensk utbildning. Men det gäller då att kontrollera att utbildningen inte har krav på att deltagarna ska träffas någon gång under utbildningens gång.

  Som visas ovan finns alternativ där eleven väljer själv vilka föreläsningar och tester som önskas genomföras utan varken att lärare eller klasskompisar behöver träffas. Det är ett smidigt alternativ för de som aldrig vill/kan träffa någon annan.

 • Vill diskutera och arbeta tillsammans
  För vissa är grupparbeten, diskussioner och samarbeten de bästa vägarna framåt till kunskap. För dem finns högskoleutbildningar, kurser på folkhögskolor och kvällskurser.